ارسال تیکت همگانی - MassTicketSender

500,000 تومان
Annuale
با استفاده از این افزونه می تواند بصورت دسته جمعی تیکت ارسال کنید و یا به تیکت های فعلی پاسخ دهید.
امکانات دیگری مانند جلوگیری از بسته شدن تیکت های در حال بررسی و محدودیت در تعداد تیکت های باز برای کاربر نیز در این افزونه وجود دارد.

سیستم اعلان و پیامک یکپارچه - NotifManager

599,000 تومان
Annuale
این افزونه شامل تمامی پنل های پیامک برای ارسال می باشد. با استفاده از این افزونه می توانید بصورت تکی و یا دسته جمعی برای کاربران خود پیامک ارسال کنید.
همچنین در صورتی که این افزونه نصب باشد، افزونه های مثل درگاه پرداخت ایران، ورود با تلفن همراه و... نیز می توانند از این افزونه پیامک ارسال کنند.

یادآوری پرداخت فاکتور با تیکت - PaymentReminder

499,000 تومان
Annuale
این افزونه، قبل از سررسید سرویس با توجه به تنظیمات، یک تیکت برای کاربر باز خواهد کرد تا وضعیت سرویس خود را مشخص کند.

ماژول اطلاع رسانی تعمیرات و داون تایم سرویس ها - MaintenanceCenter

400,000 تومان
Annuale
با استفاده از این افزونه، شما می توانید از قبل بابت داون تایم سرویس اطلاع رسانی کنید.