ماژول فاکتور رسمی ایران + حسابفا - IranInvoice

9,500,000 تومان
سالانه
ماژول حسابداری برای WHMCS، این افزونه قابلیت ایجاد یک فاکتور رسمی بصورت کامل و با رعایت تمامی نکات حسابداری و مالیات با مهر و امضا را دارا می باشد.
همچنین برای موارد بیشتر این افزونه به حسابفا متصل می شود.

تمدید سرویس ها از اعتبار - AutoPayRenewalWithCredit

800,000 تومان
سالانه
با استفاده از این افزونه،‌ کاربر این امکان را خواهد داشت که تمدید خودکار و استفاده از اعتبار برای تمدید را برای تک تک سرویس های خود بصورت جداگانه مشخص کند.

فاکتور های ایجاد نشده - UncreatedInvoices

200,000 تومان
سالانه
این افزونه، تمامی سرویس هایی که فاکتور تمدید آنها به هر علتی توسط WHCMS ایجاد نشده است را نمایش می دهد و امکان صدور مجدد فاکتور را فراهم میکند.

ماژول مبدل ارز - CurrencyExchanger

2,000,000 تومان
سالانه
در این افزونه شما می توانید قیمت ارزی برای هریک از محصولات و یا دامنه ها وارد کنید، سیستم بصورت خودکار با توجه به نرخ ارز و تنظیمات شما (‌برای مثال سود تنظیم شده) اقدام به بروز رسانی قیمت سرویس و همچنین فاکتور های پرداخت نشده آن سرویس می کند.
سرویس قیمت لحظه ای ارز برروی این ماژول فعال است.

افزونه لغو فاکتور - InvoiceCancellation

500,000 تومان
سالانه
امکان لغو فاکتور ها بعد از حذف/ترمینیت شدن سرویس
امکان لغو فاکتور های افزودن اعتبار پس از روز های مشخص
امکان لغو فاکتور ها بعد از تعداد روز مشخص پس از سررسید

محاسبه مجدد قیمت محصولات برای کاربران - Autorecalc

450,000 تومان
سالانه
این افزونه بصورت دوره ای،‌ قیمت سرویس ها و دامنه ها را با قیمت تنظیم شده برای محصول در WHMCS بروزرسانی خواهد کرد.