مدیریت وضعیت سفارش ها - OrderManager

500,000 تومان
سالانه
این افزونه با توجه به مقادیر مشخص شده بصورت خودکار سفارش ها را Accept خواهد کرد تا سفارش هایی که نیاز به بررسی دستی توسط ادمین دارند مشخص شود.

ایجاد تیکت زمان سفارش - OrderTicketNotify

400,000 تومان
سالانه
با استفاده از این ماژول می توانید در هنگام ثبت سفارش برای سرویس / محصول / دامنه می توانید تیکت برای کاربر باز کنید.

ماژول ایجاد محدودیت در تعداد خرید - PurchaseLimiter

250,000 تومان
سالانه
با استفاده از این افزونه می توانید تعدادی که از یک محصول کاربر می تواند سفارش دهد را محدود کنید.